Wettelijke kennisgeving & gegevensbeleid

Inschrijving in het handelsregister

Enzosystems B.V.

Registratienummer: 33275032

Vertegenwoordigd door: Erik de Vries

BTW-nummer: NL805614734B01

Almere, Nederland

Auteursrecht/aanverwante rechten

De op deze website gepubliceerde inhoud, werken en informatie vallen onder het Europese auteursrecht en onder naburige auteursrechten. Elke vorm van vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding, opslag en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve houder van het auteursrecht. Het zonder toestemming kopiëren/opslaan van de aangeboden informatie op deze webpagina's is niet toegestaan en strafbaar.

Algemeen overzicht van gegevens

Wanneer u onze website bezoekt of een bestand ophaalt, worden gegevens over dit proces opgeslagen in een logbestand op onze webserver. In detail kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen:

- IP-adres (indien mogelijk wordt dit anoniem doorgegeven of opgeslagen)

- Domeinnaam van de website waar u vandaan komt

- Namen van de opgehaalde bestanden

- Datum en tijd van een oproep

- Naam van uw internetprovider

- Het besturingssysteem en de browserversie van uw toestel

IP-adressen worden, als ze al worden opgeslagen, slechts gedurende een periode van enkele dagen bewaard. De opslag geschiedt om redenen van gegevensbeveiliging om de stabiliteit en de veiligheid van ons systeem te waarborgen. De statistische analyse van anonieme gegevensrecords blijft voorbehouden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat wordt aangemaakt wanneer u een website bezoekt en dat in de cache wordt opgeslagen op het systeem van de gebruiker van de website. Als de server van onze website opnieuw wordt opgeroepen door de gebruiker van de website, stuurt de browser van de gebruiker van de website de eerder ontvangen cookie terug naar de server. De server kan de op deze manier verkregen informatie evalueren. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om reclame te controleren of om de navigatie op een website te vergemakkelijken.

Cookies zijn ook nodig om de functionaliteit van onze website mogelijk te maken (als rechtsgrondslag wordt verwezen naar artikel 6 lid 1 lit f DSGVO, de bescherming van de legitieme belangen van de exploitant van deze website - wij gebruiken cookies alleen in overeenstemming met Art. 5 lid 1 lit a DSGVO, d.w.z. volgens de beginselen van "rechtmatigheid, goede trouw, transparantie"). Als u het gebruik van cookies wilt verhinderen, kunt u dat doen via de lokale instellingen van uw internetbrowser, zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera of Safari.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in geval van schending van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (GDPR). Overdraagbaarheid van gegevens U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Contactformulieren Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen en verwerkt om de aanvraag te verwerken en in geval van verdere vragen. U kunt dit te allen tijde tegenspreken (herroepingsrecht). Wij zullen uw gegevens niet delen zonder uw toestemming.

Nieuwsbrief

Onze website maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een tekstbestand dat wordt aangemaakt wanneer u een website bezoekt en dat in de cache wordt opgeslagen op het systeem van de gebruiker van de website. Als de server van onze website opnieuw wordt opgeroepen door de gebruiker van de website, stuurt de browser van de gebruiker van de website de eerder ontvangen cookie terug naar de server. De server kan de op deze manier verkregen informatie evalueren. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om reclame te controleren of om de navigatie op een website te vergemakkelijken.

Cookies zijn ook nodig om de functionaliteit van onze website mogelijk te maken (als rechtsgrondslag wordt verwezen naar artikel 6 lid 1 lit f DSGVO, de bescherming van de legitieme belangen van de exploitant van deze website - wij gebruiken cookies alleen in overeenstemming met Art. 5 lid 1 lit a DSGVO, d.w.z. volgens de beginselen van "rechtmatigheid, goede trouw, transparantie"). Als u het gebruik van cookies wilt verhinderen, kunt u dat doen via de lokale instellingen van uw internetbrowser, zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera of Safari.

Terugtrekking

U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens en/of uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en doorgeven van uw persoonsgegevens met toekomstige werking in te trekken. Gegevens voor facturerings- en boekhoudkundige doeleinden worden niet aangetast. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons adres in de opdruk van de website.

Overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen.

Contact formulieren

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen en verwerkt om de aanvraag te verwerken en in geval van verdere vragen. U kunt dit te allen tijde tegenspreken (herroepingsrecht). Wij zullen uw gegevens niet delen zonder uw toestemming.

Links naar andere websites

Van tijd tot tijd kan onze website / app links bevatten naar websites van derden of naar andere websites die aan ons toebehoren. Door een link naar een van deze sites te volgen, wijzen wij erop dat deze sites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben voor dit beleid. Lees dit privacybeleid voordat u persoonlijk identificeerbare informatie deelt met deze websites.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps-software van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Door deze website te gebruiken stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van alle geautomatiseerde gegevens die door Google en haar agenten worden verzameld. Servicevoorwaarden van Google Maps. Privacybeleid van Google.

Google lettertypen

Deze site gebruikt bepaalde lettertypes van Google voor de weergave. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser deze lettertypes. Uw IP-adres en de door u bezochte pagina (internetadres) worden doorgegeven aan een server van Google. Voor meer informatie over deze Google-lettertypen, zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen indien de juridische situatie of dit online-aanbod of de wijze van gegevensverzameling verandert. Dit geldt echter alleen voor verklaringen betreffende de gegevensverwerking. Indien een toestemming van de gebruiker noodzakelijk is of onderdelen van het privacybeleid een regeling van de contractuele relatie met gebruikers bevatten, vindt de wijziging van dit privacybeleid pas plaats na instemming van de gebruiker. Indien nodig, informeert u zich over dit privacybeleid, vooral als u persoonlijke gegevens verstrekt.

Beveiligingsbericht

Wij beveiligen onze website en andere IT-systemen door passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde wijziging of ongeoorloofde verspreiding van uw gegevens. Een volledige bescherming tegen alle gevaren is echter ondanks alle zorg praktisch onmogelijk. Omdat wij bij communicatie per e-mail geen volledige gegevensbeveiliging kunnen garanderen, raden wij u aan vertrouwelijke informatie via de post te versturen.

Support desk

Heeft u al een van onze producten? Dien een support ticket in